Mer än 70 års erfarenhet

Printhuset Electra AB har sina rötter i Reprografihuset Electra som grundades 1942 i Malmö och är en av Sveriges äldsta servicebyrå med hela Sverige som marknad. Vi säljer ett marknadsanpassat och noga definierat utbud av produkter och tjänster baserat på ditt behov av service, kvalitet och leveranstider och är idag en komplett leverantör av allt inom info- och exponeringsmedia.

Vision
Vi ska vara det självklara valet för alla företag och kommuner och stat som vill ha en effektiv informations- och exponeringshantering.

Affärsidén
Med marknadens bästa service och högsta kompetens erbjuder vi en totallösning inom Tryck, Skylt, Dokumenthantering och Kopiering samt Exponerings – Visualiserings media till företag, kommun och
stat.

Vår marknad
Vi har främst fyra kärnmarknader: Bygg- och fastighetssektorn, Kommuner och Stat, Reklambyråer och Marknadsavdelningar samt Teknikkonsulter och Industri.

Geografisk etablering
Vi har hela Sverige som marknad och geografiska anläggningar enligt följande:
Försäljning, produktion, distribution i Malmö
Försäljning, produktion, distribution i Lund
Försäljning, produktion, distribution i Eslöv

Vi har distribution i helt egen regi för alla transporter inom Skåne.
Våra bilar är miljöklassad diesel samt gasbil.
För övriga frakter har vi avtal med kända och väletablerade aktörer såsom Posten, Schenker samt DHL.

Våra produkter och tjänster
Vi är en komplett leverantör av allt inom Informationsmedia och Exponeringsmedia.
Vi marknadsför och levererar ett marknadsanpassat och noga definierat sortiment av produkter och tjänster baserat på våra kunders behov av service, kvalitet och leveranskrav.

Sortimentet kan indelas i följande produktområden:

• Trycksaker
• Stora bilder, vepor och banderoller
• Skyltar
• Kontorsdekor frostning/foliering
• Bildekor
• Utställningssystem
• Visualiseringssystem
• Expomaterial
• Crossmedia
• Lager – logistik
• Distribution
• Dokumenthanteringslösningar
• Ritningsprintning
• CAD-relaterade tjänster och system
• Scanning
• Web To Print portal
• mm

Kvalitativa mål
Våra kvalitativa mål bygger på de krav och behov som vi uppfattar från marknaden. De krav och behov som vi uppfattar från marknaden är:

• Produktkvalitet
• Tillgänglighet
• Service och personlig kontakt
• Leveranssäkerhet

Kvalitetspolicy
Vi arbetar aktivt med kvalitetssäkring och förbättring och det kräver en rak linje att utgå ifrån, i vårt fall kvalitetspolicyn enl följande:

• 100% nöjd kund är vårt främsta mål med kvalitetsarbetet
• Vår personal ska alltid vara vår främsta resurs
• Våra kunder ska uppleva oss som tillgängliga, serviceinriktade och kvalitativa i all kontakt med oss
• Det samlade engagemanget och kompetensen samt erfarenheten från alla våra medarbetare ska i varje handling vara till nytta för våra kunder och leverantörer

Miljöpolicy
Vi arbetar aktivt för att all media och energianvändningen skall bli så effektiv som möjligt i alla processer. Förbättrandet av vår verksamhet ur miljösynpunkt utgår från miljöpolicyn enl följande:

• Miljötänkande ska vara en naturlig del igenom alla våra processer
• Alla medarbetare ska vara aktivt delaktiga i miljöarbetet
• Vi ska följa den lagstiftning och de myndighetskrav som berör vår verksamhet.
• Våra kunder och leverantörer ska vara aktivt delaktiga i arbetet med att minska vår gemensamma miljöpåverkan

INTEGRITETSPOLICY
Printhuset Electra AB, Bildcenter i Lund AB och Datera AB värnar om dina personuppgifter, och vi lägger därför stor vikt vid att skydda din integritet. Denna integritetspolicy förklarar och förtydligar hur vi som personuppgiftsansvarig behandlar våra besökares och kunders personuppgifter enligt (EU) 2016/279, den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR).
Genom att använda vår webbplats godkänner du att din personliga information behandlas i enlighet med denna integritetspolicy.

Vad är personuppgifter?
Personuppgifter är information om en identifierad eller identifierbar fysisk person. Det kan exempelvis vara namn, personnummer, e-postadress, adress, ip-adress eller foton.

Vilka personuppgifter samlar vi in?
När vi producerar tjänster som tex trycksaker, visitkort eller utskick så behandlar vi personuppgifter som namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Uppgifterna behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig och leverera dina varor.
I de allra flesta fallen så är Printhuset Electra AB personuppgiftsbiträde åt våra kunder. Det är alltså kunden som förser oss med personuppgifter som vi sedan behandlar för kundens räkning genom att till exempel adressera utskick eller skapa trycksaker som visitkort.
Vi samlar även in hur våra besökare använder webbplatsen och användarna upplever informationen, via din IP-adress, information om dina webbläsarinställningar och hur ditt operativsystem använder sidorna. Denna information behandlas med stöd av intresseavvägning och används för statistik och för att utveckla webbplatsens innehåll och funktioner.

Syfte med behandling av personuppgifter
Den information vi samlar in från dig kan användas för något av följande ändamål:

Fullgöra avtal

För att vi ska kunna producera och leverera den vara som beställts av oss.

Vi behöver även spara personuppgifter för betalning, reklamationer, garantiärenden och legala krav.

Förbättra och optimera vår webbsida

Vi strävar ständigt efter att förbättra webbplatsen baserat på dina uppgifter och synpunkter. Med hjälp av den information som vi samlar in kan vi analysera användningen och utveckla vår webbplats.

Kundkommunikation

Den e-postadress och mobiltelefonnummer du anger kan användas för att skicka information och uppdateringar om din order, produktnyheter, erbjudanden och övrig marknadsföring.

Mottagare av personuppgifterna
Vi säljer inte eller på annat sätt överför din personliga information till tredje part. Undantag är betrodda leverantörer som hjälper oss att hantera webbplatsen, driva vår verksamhet och leverera de varor du beställt. Med dessa parter finns biträdesavtal som reglerar hur personuppgifterna får användas och hur de ska skyddas.

Vi kan också dela din personliga information där vi finner det nödvändigt för att följa lagstadgade krav eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Om dina personuppgifter kommer att delges med andra mottagare än de som anges i denna integritetspolicy, kommer vi att ge dig information om detta när vi samlar in dina personuppgifter och du ger oss ditt samtycke.

Cookies
Cookies är små filer som en webbplats eller tjänsteleverantör skickar till datorns hårddisk via webbläsaren (om du tillåter) och som gör att webbplatsen känner igen din webbläsare och kan hämta och komma ihåg viss information.

Vi använder cookies för att utföra vissa viktiga funktioner och förbättra användarupplevelsen samt sammanställa statistik om trafik och kommunikation på webbplatsen.

Cookies används också för kommunikationsändamål för att förbättra vår kundkommunikation samt att mäta webbplatsen. Cookies berättar om vad webbplatsens användare har besökt, hjälper oss att mäta och rikta våra reklam- och marknadsaktiviteter samt sökresultat via internet-sökmotorer och ge oss information om våra användare så att vi kan utveckla våra onlinetjänster.

Om du har aktiverat cookies i din webbläsare kan din cookieinformation användas för att förbättra vår kommunikation med dig via e-post, nyhetsbrev och så vidare.

Du kan också välja att stänga av cookies i din webbläsare och / eller radera lagrade cookies i din webbläsare. Observera att blockering av cookies kan påverka webbplatsens funktionalitet.

Hur länge vi behåller din personliga information
Vi sparar endast dina personuppgifter så länge det är relevant för det syfte som det ursprungligen samlades in för. Vi betraktar dig som aktiv kund upp till 48 månader från ditt senaste köptillfälle. Efter denna tid sparas endast uppgifter om dig utifrån legala krav som tex bokföringslag eller skattelagstiftning.

Dina personliga rättigheter
Du har rätt att begära ett utdrag om vilka personuppgifter vi har om dig genom att skriftligen begära ett registerutdrag. Detta kan göras kostnadsfritt en gång om året.

Du har också rätt att begära att felaktiga uppgifter om dig ska rättas, liksom möjligheten att begära att vi tar bort din personliga information.

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandling av personuppgifter och att förbjuda användningen av din personliga information för direkt marknadsföring. Vi är då skyldiga att upphöra med behandlingen utom i de fall där legala krav finns.

För att lämna in en förfrågan, vänligen kontakta oss för mer information.

Du har rätt att lämna eventuella klagomål på vår behandling av dina personuppgifter till den nationella tillsynsmyndigheten.

Ändringar i denna integritetspolicy
Printhuset Electra AB förbehåller sig rätten att uppdatera eller ändra denna policy när som helst och du bör regelbundet besöka denna webbplats för att få den senaste versionen.
Senast uppdaterad: 2018-06-01

Kontakta oss
Om du har några frågor angående denna integritetspolicy, vår behandling av personuppgifter eller vill kontakta oss angående dina personuppgifter, hör av dig till oss på e-post: info@printhuset.se