Kommunicera på golvet eller marken!

Golvdekor fångar kundens uppmärksamhet och får din vara eller tjänst att sticka ut lite extra.
Typiska miljöer där golvdekor eller markdekor har stor genomslagskraft är i t.ex. entrén, butiken, tunnelbanan, parkeringshuset eller på lagergolvet.
Golvdekor lämpar sig för kortare kampanjer eller information, då dekoren utsätts för mer slitage än t ex väggdekor.

Visa vägen, lotsa kunden framåt, gör reklamkampanjer, guida kunden till köp!