Kontraster, texturer, ljud och ljus är viktiga element såväl inomhus som utomhus för att hjälpa oss navigera och hitta rätt.

Kontrastmarkeringar är speciellt viktiga, och i många fall absolut nödvändiga, för att en synskadad eller funktionshindrad person ska kunna vistas på ett säkert sätt inom ens lokaler.

Grundregeln är att det ska vara lätt att hitta gångytor, trappor, ramper, hissar och andra viktiga målpunkter i en byggnad, även för personer med nedsatt synförmåga eller andra funktionshinder.

Viktiga målpunkter kan t ex vara entrédörrar, hissar, receptioner, toaletter, dörrar, utrymningsvägar och informationsställen.

Det finns många olika sätt att använda kontrastmarkeringar för att skapa en säker och trygg miljö för personer med funktionshinder att vistas i.