Vi löser era distributionsbehov, allt från utskick av små paket till hela pallar på lastbil.

Vi har lagerplats för större produktioner där våra kunder önskar avrop och distribution.

Vår personal strävar alltid efter att plocka och packa sändningar med för materialet bästa emballage, sett ur miljö och kostnadseffektivitet.

Vi känner till behoven av logistiklösningar och snabba transporter och erbjuder därför leveranser om väldigt kort varsel.