För att undvika växande pappersarkiv och för att spara utrymme har många myndigheter tidigare valt att överföra pappershandlingar till mikrofilm. Mikrofilmning har till stor del ersatts av skanning och det kan därför vara svårt att få tag på utrustning för att läsa mikrofilm.

För att mikrofilm ska vara godkänd som arkivhandling ska den vara framställd i tre exemplar:

  • ett bruksexemplar som används i den dagliga verksamheten
  • ett mellanexemplar som används för att kopiera nya bruksfilmer
  • ett arkivexemplar (kallas även säkerhetsexemplar).

Kontroll av mikrofilmen ska vara gjord gällande filmkvalité, fotokvalitet och rätt kvalitet vad gäller framkallning. Detta utförs av RISE, tidigare Sveriges Tekniska Forskningsinstitut (SP). Den information som mikrofilmats ska även vara läsbarhetstestad av myndigheten. Säkerhetsexemplaret ska vara levererat till Regionarkivet.