Perforering (även “perf”) är en skuren streckad linje som
används för att skapa en avrivbar del av en trycksak, tex ett inbetalningskort eller ett svarskort.