Variabeldata, eller personifierat tryck, innebär att man gör varje ark eller delar av en upplaga unik och anpassad efter mottagaren.
Det kan vara namn, adress, men det kan också vara riktade budskap, bilder eller personliga frågeställningar.  Det kan också röra sig om numrerade trycksaker för exempelvis biljetter.

Med variabeldata kan du anpassa och skräddarsy bland annat utskick av inbjudan, säljbrev eller speciella erbjudande.

Vi hjälper dig gärna med dina utskick, kontakta oss!