Med hjälp av era pappersritningar eller inscannade rasterfiler kan vi vektorisera ritningarna så att de går att använda som underlag i t.ex. Autocad istället för att hela ritningen måste göras om från grunden vilket sparar tid och pengar.