0.00 kr
(0.00 kr/st)

Visitkortet är ett viktigt säljverktyg som säger mer om företaget än man många gånger tänker på. Det är ett första intryck!

Detta format används också ofta till biljetter, medlemskort, kuponger, namnskyltar och rabattkort.

Behöver du hjälp? låt vår original- och layoutavdelning hjälpa dig!

Edixion : Obestruket, vitt och matt papper, passar till det mesta.

Invercote Creato: Bestruken glansig kartong som känns stadig.