Vi ombesörjer scanning av dina bilder, affischer, skisser etc. som sedan skall användas i dina trycksaker, hemsida, presentation m.m.

Vi hjälper även till med bildbehandling som friläggning eller retusch i samband med detta om så önskas.