Riktigt gamla arkiv finns ofta sparade som mikrofilm eller bildkort.

Med hjälp av scanners som är anpassade för ändamålet kan vi återskapa dessa både
digitalt och analogt.

Eftersom vi har hela produktionsledet i samma lokal kan vi också försäkra om att originalen återskapas i rätt skala med god kvalitet.