Vi scannar dina ritningar för att användas som underlag till nya ritningar, distribution till olika intressenter eller för arkivering. Vi scannar givetvis även affischer, färglagda skisser, släktträd och allt annat man kan tänkas vilja föra över till digital fil från fysiskt original.
Vi scannar såväl svartvitt som färg och kan spara filerna i de flesta gångbara filformat som finns på marknaden.